Objednávání

Nejlepším způsobem objednání je osobně telefonicky. Na přímý kontakt kladu velký důraz. Necháte-li se objednat někým jiným, může dojít k nedorozuměmí. Jedná-li se o časově nenáročný výkon, jako například preventivní prohlídku, je možno objednat v krátké době, třeba hned druhý den. Na delší výkony je třeba více času, běžná objednací doba je většinou asi 2 týdny.


Copyright 2006 (C) Zdeněk Poledna