O mně

Pracuji v nově zařízené ordinaci, vybavené špičkovou technikou, která je zcela srovnatelná s vyspělými zeměmi Evropské unie. Používám moderní, rychlé a šetrné metody v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a vyzkoušené mou dlouholetou praxí. V průběhu posledních 10 - 15 let jsem absolvoval velké množství odborných školení, kurzů, seminářů a sympozií, a to jak u nás tak i v zahraničí. Jsem držitelem Atestace 1. stupně, Osvědčení odbornosti České stomatologické komory a absolvoval jsem v roce 2005 odbornou stáž na špičkovém pracovišti v Irsku. Jsem členem odborné České endodontické společnosti a členem redakční rady časopisu LKS, což je odborný časopis vydávaný Českou stomatologickou komorou.


Copyright 2006 (C) Zdeněk Poledna